Monthly Archives: February 2017

Sayed Waseem Hussain Shah Sb (25-Feb-17)

 Sharmgahoon ki Hifazat:

Prof. Ateeq Ullah Umer Sb(05-Feb-2017)

 Muashray mein Fahashi wa Uryani ke Numaya Muzar Asraat aur is ke Khilaf Lahe Amal:

Part 1:

Part 2: